Home

Stichting met de muziek mee

De stichting “Met de muziek mee” is opgericht in maart 2014.
Na een tour gemaakt te hebben door Groningen in 2013 door de band DiepTriest met een achttal fanfare en harmonieorkesten is besloten de stichting in het leven te roepen.
Doordat er steeds meer bezuinigd wordt op muziekonderwijs dreigt het animo onder jongeren om een instrument te gaan bespelen ernstig te verminderen.

Door grote concerten van muziekverenigingen met de band DiepTriest te organiseren wil de stichting de muziek weer dichterbij de mensen te brengen in de hoop dat ook jonge mensen geënthousiasmeerd om muziek te gaan maken.

header_home_1000x400pix_transp_wit

 

 

De stichting heeft ten doel:

  • het onder de aandacht brengen en stimuleren van de lokale muziekcultuur.
  • samenwerken vanuit de Groningse band Diep Triest met lokale muziekverenigingen, harmonie en fanfareorkesten.
  • promoten dat muziek maken met een orkest een leuke activiteit is die de saamhorigheid tussen de muzikanten vergroot.
  • organiseren van culturele en muzikale evenementen en concerten- organiseren van culturele en muzikale evenementen en concerten.